Flagi

„Tak mówi Pan Bóg: Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar” (Iz 49,22).

Jesteśmy Diakonią modlitwy Tańcem, Mocni w Duchu – grupą ludzi radosnych, młodych sercem, duchem, pragnieniami i ciałem.

Dla nas uwielbienie flagami to sposób oddawania czci Bogu, ogłaszanie Królestwa Bożego na ziemi. Flaga wzniesiona w wyrazie modlitwy oznajmia panowanie prawa Bożego. Kiedy uwielbiamy Pana modlitwą flagami, stajemy się jak dzieci z ich radością i prostotą, oddają się całkowicie Bogu. Flagi to przedłużenie Naszych rąk w uwielbieniu to przełamywanie własnych barier, ograniczeń, niemocy to oddawanie Bogu chwały to odkrywanie relacji z Bogiem i wyrażanie siebie, swoich emocji…to wolność.

Jeśli razem z nami chcesz stanąć pod Sztandarem Jezusa i doświadczyć radości uwielbienia, wolności i mocy płynącej z modlitwy z flagami w dłoni zapraszamy przyłącz się do nas… i jeśli masz lat naście i jeśli trochę więcej, wystarczy, że jesteś młoda/y duchem. Wszystkiego razem się nauczymy, zapisz się na warsztaty.

PRÓBY:

18 stycznia 2020r.
8 lutego – miejsce podamy bliżej terminu
15 lutego 2020 r.
22 lutego 2020 r.
26 lutego 2020r. – próba generalna obowiązkowa w Atlas Arenie

Miejsce: sala gimnastyczna: Wyższego Seminarium Duchowego
90-457 Łódź, ul. św. Stanisława Kostki 14 wejście bramą od ulicy Skorupki
Uczestnicząc w trzech warsztatach będziesz w grupie zaawansowanej, w dwóch w średnio – zaawansowanej, w jednym w grupie początkującej. W każdej z grup możesz doświadczyć mocy uwielbienia flagą, więc bądź tyle ile możesz.

Zgłoszenia: i.dytrych@wnetrza.com.pl
Tel: 606 807 794

Iwona Dytrych

Prowadząca

Prywatnie, domowo - szczęśliwa żona i mama, zawodowo - projektantka i twórca.
Z pragnienia serca od 2013 roku w Diakonii Modlitwy Tańcem i od tego czasu
każda sytuacja, w której modlę się gestem i flagą napełnia moje serce radością i dodaje sił. Zdejmuje z moich pleców ciężar różnych codziennych zmartwień i niepowodzeń,
pomaga poznawać siebie i otwierać się na relacje z Bogiem i drugim człowiekiem.
Tym doświadczeniem chciałabym się z Wami podzielić i zaprosić do wspólnej służby na Arenie ze sztandarami w dłoni, aby razem doświadczyć ogromu Bożej miłości,
doświadczyć jak Bóg będzie przemieniał nasze serca, wlewając w nie, radość i miłość.
Podarujmy w służbie nasz czas, zaangażowanie pamiętając, że
„(…) radosnego dawcę miłuje Bóg” 2Kor 9,7

napisz mail ( i.dytrych@wnetrza.com.pl ) lub SMS 606807794

Zobacz jak wyglądała Arena Młodych w zeszłym roku!

Galeria zdjęć